Sponzorji

Ta rubrika je namenjena predstavitvi naših sponzorjev, ki nam bodo pomagali pri izvedbi naše strokovne ekskurzije.

Želite postati naš sponzor?

To lahko storite na več načinov:

Generalni sponzor že 5. leto zapored


Zlati sponzorji
Srebrni sponzorjiBronasti sponzorji
Ostali sponzorji


CREA storitve in svetovanje d.o.o.
Brnčičeva ulica 15 B, Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 518 66 81

CREA je vodilna slovenska svetovalna in izvedbena družba na področju upravljanja poslovnih procesov in varnega elektronskega poslovanja v regiji. S povezovanjem dolgoletnih izkušenj in znanja vrhunskih strokovnjakov z različnih poslovnih področij zagotavlja CREA organizacijam večjo učinkovitost in obvladljivost poslovnih procesov ter prehod na varno elektronsko poslovanje.

Družba CREA svojim poslovnim partnerjem zagotavlja izboljšanje sposobnosti poslovnega inoviranja in hitrega prilagajanje novim tržnim okoliščinam, s čimer le-ti dosegajo boljše poslovne rezultate in močno povečajo svojo konkurenčnost.
Adacta
Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 548 38 00
Email: info@adacta.si

V Skupini Adacta se ukvarjamo z razvojem in uvedbo poslovnih informacijskih rešitev, izboljšavami poslovanja ter uvajanjem sprememb v podjetjih. Naš trud je usmerjen v vsebinske izboljšave in napredek poslovanja naših naročnikov. Sodelujemo z uspešnimi storitvenimi, trgovskimi in proizvodnimi podjetji, javnimi podjetji, zavarovalnicami in drugimi finančnimi ustanovami. Naš uspeh temelji na poznavanju poslovnih vsebin, uporabi napredne informacijske tehnologije ter zagnanosti in vztrajnosti, ki zagotavljajo rezultate in zadovoljstvo pri naših naročnikih in zaposlenih.

Skupino Adacta danes sestavljajo podjetje v Ljubljani s podružnico v Mariboru ter podjetja v Zagrebu, Beogradu in Trstu. V njej deluje več kot 230 strokovnjakov, ki so uspešno sodelovali v več kot 300 projektih prenove poslovnih informacijskih sistemov. Skupina letno ustvari 13 milijonov evrov prometa. Poleg podpore naročnikov v regiji, vse pogosteje sodelujemo z velikimi mednarodnimi podjetji, ki jih podpiramo tako znotraj EU kot tudi v Rusiji, Aziji, in Severni Afriki.
TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, d.o.o.
Borovniško naselje 7, SI - 1412 Kisovec, Slovenija
Telefon: +386 (0)3 56 72 050
Faks: +386 (0)3 56 71 119

Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem pri načrtovanju in izvajanju tehnične varnosti v industriji in rudarstvu. Bogate izkušnje s področja načrtovanja in izvajanja protieksplozijske zaščite kot podjetje za inženiring, konstruiranje, proizvodnjo, preizkušanje in servisiranje so nas vodile k skupnim ciljem NAŠA KVALITETA – VAŠA VARNOST.

Upoštevanje tega nam omogoča doseganje lojalnosti, ki jo razumemo v našem podjetju kot vzajemen proces - zadovoljen kupec je tako odgovornost slehernega zaposlenega v podjetju. Razvoj novih izdelkov je srce naše ponudbe, kajti le popoln prodajni program in brezhibna storitev sta lahko temelj resnega in dolgoročnega partnerstva.
Naša ključna vrednota je odgovornost do ljudi, narave, časa, prihodnosti, ... Dolgoletno znanje vlagamo v razvoj novih proizvodov in storitev. Ne čakamo, ampak iščemo, inoviramo in izboljšujemo, kar nam prinaša nove rešitve in nova znanja, ki jih s pridom uporabimo pri svojem delu.
Optimed d.o.o.
Litostrojska 44c, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 515 19 60
Email: info@optimed.si

Smo družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1950. Zadnjih 15 let delujemo na področju proizvodnje in prodaje leč za očala in sodelujemo z več kot polovico optikami v Sloveniji. Nahajamo se v Ljubljani.

V letu 2004 smo že uveljavljenemu programu s področja optike priključili še farmacevtiko in oftalmiko. Dve novi področji, ki zajemata tako lekarne, bolnišnice in oftalmološke medicinske centre, kot naše nove poslovne partnerje.
Oracle Software, d.o.o.
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 588 88 00
Fax: +386 1 588 88 01
Email: info_si@oracle.com

Za korporacijo Oracle je bila ustanovitev slovenske podružnice že leta 1992 dokaj logična odločitev, saj Slovenija leži na pomembnem geografskem področju. Takrat je podružnica v majhni državi, vpeti med centralno Evropo in med države bivše skupne YU, pokrivala celotno področje bivše Jugoslavije vključno z Albanijo in Bolgarijo. To je bila ena prvih podružnic korporacije v tem delu Evrope. V takratnem poslovnem okolju, za katerega so bile, posledično zaradi političnih razmer, značilne velike razlike v stopnjah razvoja posameznih držav, se je slovenska podružnica Oracle z nenehno rastjo in pridobivanjem novih strank uspešno umešala v korporativni Oracle zemljevid.
Danes Oracle Software d.o.o. s 40 zaposlenimi prenaša na slovenski trg svetovne trende, ki vključujejo najboljše rešitve in proizvode s področja baz podatkov; aplikacijskih strežnikov; poslovne analitike, obveščanja, načrtovanja in finančne konsolidacije; orodij in aplikativnih rešitev za podporo popisu in optimizaciji poslovnih procesov v podjetjih; zagotavljanja revizijskih sledi in varovanja podatkov ter aplikativnih rešitev za informacijsko podporo vsem ključnim poslovnim procesom v podjetjih. [e posebej velja izpostaviti novo Oraclovo strategijo po nakupu podjetja Sun Microsystems na področju integriranih sistemov tako imenovane EXA družine (Exadata, Exalogic, Exalytics, itd...). S temi integriranimi in predkonfiguriranimi sistemi Oracle postavlja povsem nove mejnike na področju zmogljivosti, zanesljivosti, enostavnosti, varovanja z energijo in prostorom ter skalabilnosti za potrebe podatkovnih skladišč, ključnih transakcijskih aplikacij in poslovne analitike ter poročanja. Omenjeni sistemi dejansko predstavljajo revulucionarne inovacije na področju konsolidacije podatkovnih centrov in ponudbe storitev računalništva v zasebnem in javnem oblaku.
Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 476 84 11
Fax: +386 1 426 46 30
Email: info@ltfe.org

Laboratorij za telekomunikacije sledi multidisciplinarnim trendom konvergenčnega razvoja komunikacij, interneta in multimedijev – ukvarjamo se z raziskovanjem, razvojem, implementacijo in testiranjem sodobnih komunikacijskih in multimedijskih sistemov ter storitev. Raziskujemo in razvijamo rešitve za inteligentno dostopovno omrežje (Future Internet, Smart access, samoorganizacijska mobilna omrežja, signalizacije), Internet stvari (Internet of Things, Smart Cities, Smart Living) ter komunikacije v energetskih sistemih (SmartGrid). Načrtujemo mobilne in multimedijske aplikacije ter storitve (iPhone/iPad, platforma Android, IPTV, interaktivne TV platforme) in sisteme ter storitve za e-zdravje in e-učenje (E-CHO). Ukvarjamo se s tehnološkimi rešitvami/aplikacijami za socialna omrežja ter uporabnike s posebnimi potrebami. Raziskave in razvoj izvajamo s pomočjo sodobnega merilnega in testnega okolja (TestCenter) ter s pomočjo sodobne komunikacijske infrastrukutre, vzpostavljene s profesionalnimi operaterskimi sistemi in storitvami.
Študij v okviru laboratorija odlikujeta visoka stopnja dinamičnosti in inovativnosti. Vsebinsko je povezan z razvojem sodobnih multimedijskih informacijsko-komunikacijskih sistemov in storitev (vključene so vse ključne telekomunikacijske tehnologije, tudi najnovejše – NGN, IPv6, LTE in TM, WEB 2.0, XML, spletne aplikacije in računalništvo v oblaku).
S tesnim povezovanjem študijskega programa s temeljnimi raziskavami, razvojnimi in raziskovalnimi projekti ter z bogatim znanjem, pridobljenim v sodelovanju z industrijskimi partnerji, združujemo teorijo in prakso ter ustvarjamo sodoben, mednarodno primerljiv študij telekomunikacij in multimedije najvišje ravni kakovosti.
PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o.
Koroška cesta 14, SI-2390 Ravne na Koroškem, Slovenija
Telefon: +386 (0)2 870 61 00
Email: natasa.psenicniki@petrol.si

Petrol Energetika zagotavlja strateško in celovito oskrbo z energijo in energetskimi mediji:
  • poslovnim in gospodinjskim odjemalcem
  • obrtnim in poslovnim conam ter
  • lokalnim skupnostim
S pridobitvijo sedmih koncesij za izvajanje gospodarskih javnih služb sistemskega operaterja distribucijskih omrežij zemeljskega plina, dobavo in distribucijo toplote ter koncesiji za dobavo in distribucijo pitne vode ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod na ZGO-ju železarne Ravne se družba razvija v smeri regijskega koordinatorja celovite oskrbe z energijo in storitvami.
Temeljna dejavnost družbe je celovita oskrba odjemalcev z različnimi vrstami energije in goriv, pare, tehničnih plinov, vode ter stisnjenega zraka, vključno s projektiranjem in svetovanjem za stalno izboljševanje energetske učinkovitosti ter vzdrževanje in izvedba novogradenj na področju energetsko oskrbovalnih sistemov in naprav.
ERICSSON, D.O.O.
Dunajska 63 , 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 236 30 10
Faks: +386 (0)1 236 30 11

Ericsson je vodilni svetovni ponudnik telekomunikacijske opreme in sorodnih storitev mobilnim in stacionarnim operaterjem po vsem svetu. Več kot 1000 omrežji v več kot 180 držav uporablja našo mrežno opremo in več kot 40% vseh mobilnih klicev gre preko našega sistema.
Smo eno redkih podjetji, ki lahko nudi end-to-end rešitev po vseh velikih mobilno-komunikacijskiskih stanardih. Komunikacija spreminja način našega življenja in dela. Ericsson pa igra ključno vlogo pri tem razvoju, kjer s pomočjo inovacij krepi ljudi, podjetja in družbo.
Nudimo komunikacijska omrežja, telekomunikacijske storitve in multimedijske rešitve, s čimer lajšamo komunikacijo ljudi po vsem svetu.
O nas:
* Več kot 40% svetovnega mobilnega prometa gre preko naših omrežji
* Omrežja, ki jih zagotavljamo operaterjem služijo več kot 2.000.000.000 naročnikom
* Omrežja, ki jih opravljamo za operaterjem služijo več kot 850.000.000 naročnikom
* Imamo več kot 27.000 patentov, kar nam daje enega najmočnejših portfelijev v industriji
* Imamo več kot 53.000 strokonjakov
* Imamo kupce v več kot 180 državah
KOLEKTOR SINABIT, D.O.O.
Puchova ulica 1 , 1235 Radomlje, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 563 63 00
Faks: +386 (0)1 722 79 30

Kolektor Sinabit, član koncerna Kolektor, je vodilni slovenski ponudnik inženiringa ter rešitev in storitev za potrebe avtomatizacije in informatizacije za različne panoge industrije, energetike, infrastrukturnih objektov in zgradb ter okoljske infrastrukture.

Vizija podjetja je ponudba tehnološko naprednih in inovativnih rešitev na širšem mednarodnem trgu. Cilj je ponuditi trgu sisteme, storitve in produkte, ki omogočajo večjo modernizacijo in optimizacijo proizvodnega poslovanja in s tem povezane manjše stroške podjetij na področju industrije in gospodarstva.

Inženiring in avtomatizacija
Celovite in moderne tehnološke rešitve Sinabit vam zagotavljajo boljše in bolj učinkovite proizvodne procese, obenem pa zmanjšanje posrednih in neposrednih stroškov proizvodnje. Naše projektne rešitve zagotavljajo izdelavo in vgradnjo ustrezne opreme in komponent ter sistemov vodenja, ki omogočajo, da je tehnološki proces v proizvodnji ustrezno celovito nadzorovan, voden in integriran.

Proizvodno informacijske rešitve Sinapro
Proizvodno informacijske rešitve Sinapro so odgovor na potrebe proizvodnih podjetij po informatizaciji tehnoloških procesov v proizvodnji. Razvite so za podporo proizvodnim informacijskim procesom in za uporabo tako v procesni kot tudi v kosovni industriji.

Zasnovane so kot samostojni gradniki, ki uporabnikom omogočajo postopno graditev, širitev ali povezavo z drugimi rešitvami. Namenska uporaba gradnikov zagotavlja povečanje delovne storilnosti, dvig učinkovitosti, dvig kakovosti proizvoda in sledenje proizvodnih procesov z dokazljivim zmanjšanjem proizvodnih stroškov.
KOVINC, D.O.O.
Lahovče 87 , 4207 Cerklje, Slovenija
Telefon: +386 (0)4 281 65 00
Faks: +386 (0)4 281 65 28

Kovinc d.o.o. je družinsko proizvodno-storitveno podjetje z več kot 30 letno tradicijo na področju ključavničarstva in strojnega preoblikovanja kovin.

Podjetje nudi nudi široko paleto storitev preoblikovanja pločevine in profilov na najsodobnejših CNC strojih. V zadnjih letih smo namenili pozornost tudi razvoju reklamnih tabel za notranje in zunanje označbe objektov. Na podlagi celostne grafične podobe, želja in povpraševanja naročnikov, nudimo inženiring, izdelavo in montažo reklamnih tabel za poslovne, trgovske in proizvodne objekte.

Prednosti podjetja Kovinc d. o. o. so celovita ponudba preoblikovanja kovin, možnost vgradnje končnega izdelka in površinske zaščite kovin, ob tem pa dobre poslovne vezi – z večino kooperantov in kupcev podjetje namreč sodeluje že 20 let in več.

Specializirali smo se za tri osnovne proizvodne programe:
* program kovinske notranje opreme
* program lahkih kovinskih konstrukcij
* program izdelkov za celostno grafično podobo objektov

Stalno sledimo tehnološkemu napredku in posodabljamo našo proizvodnjo. Kupcem pa ponujamo izdelke in storitve od konstruiranja, svetovanja do montaže na terenu.
Podjetje Kovinc ima pridobljen certifikat po standardu ISO 9001 ter mednarodni certifikat za varjenje po standardu ISO 3834. Prav tako pa imamo vsa potrebna soglasja in certifikate za naše izdelke.
Cifra d.o.o.
Stegne 21-C, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 511 34 50
Email: info@cifra.si

Osnovna dejavnost Cifre je načrtovanje, izvedba ter vzdrževanje varnih informacijskih in komunikacijskih sistemov.
Zaupajo nam državne ustanove, banke, ugledna podjetja in vsi tisti, za katere sta varnost in zaščita podatkov del vsakdanjika.

Z dolgoletnimi izkušnjami, ki smo si jih pridobili pri razvoju in proizvodnji varnih profesionalnih naprav in kriptografske programske opreme, se uvrščamo v sam vrh slovenskih podjetij z najdaljšo tradicijo na tem zahtevnem področju.

Z uglednimi partnerji doma in v tujini pokrivamo široko področje varnostnih rešitev, od varnega dostopa do računalnikov, prek varnega interneta pa vse do zaščite zapletenih informacijskih sistemov.
Pri Cifri načrtujemo varnostne sisteme za vsako stranko posebej, glede na specifične zahteve in različne stopnje varnostne politike.
INTERKONT BERGER GmbH, Podružnica Ljubljana
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 236 12 43
Email: info@interkont.si

Podjetje INTERKONT Berger GmbH je trgovsko podjetje z 20-letno tradicijo, ki ima sedež v mestu Memmingen na Bavarskem. Podružnica podjetja je v Ljubljani. INTERKONT BERGER deluje na slovenskem, hrvaškem in nemškem trgu ter trgih Srbije in Črne gore, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Turčije in Bolgarije. Glavni dejavnosti podjetja sta zastopanje tujih družb ter distribucija in kompletiranje pasivnih, aktivnih, elektromehanskih komponent in delov za stroje.

Prednosti, ki jih prinašamo, so vsekakor široka paleta proizvajalcev, dobava za skoraj vsakršno povpraševanje po elektroniki, hitra, zanesljiva storitev in aktualne cene ter lastna transportna logistika. Veliko pozornosti posveèamo tehnični podpori našim partnerjem ter permanentnemu izobraževanju o tehničnih novostih.

Dolgoročni cilj podjetja INTERKONT BERGER je ohranitev in krepitev svoje pozicije na tržišču. Želimo ostati zanesljiv partner tako na področju elektronskih/elektromehanskih komponent kot tudi na področju zastopanja tujih družb. Naše poslanstvo je omogočati našim strankam dobro tehnično, komercialno in logistično podporo.
Konica Minolta Slovenija, d.o.o.
Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (01) 568 05 00
Email: info@konicaminolta.si

Minolta je podjetje z dolgo, 80 letno tradicijo. Ustanovljena je bila daljnega leta 1928 s primarno dejavnostjo proizvodnje fotoaparatov. Že od samega začetka se je Minolta odlikovala po izredno kvalitetni in natančni optiki, kar je bil v poznejših letih tudi razlog za bliskovit prodor na svetovno tržišče. Prav kvaliteta proizvodov, predanost delu, iskanje vedno novih rešitev in posluh na relaciji do končnega uporabnika, pa zagotavlja Minolti svoj kos pogače na vedno bolj konkurenčnem in zahtevnem trgu.

Podjetji Konica in Minolta, dve največji korporaciji s področja fotografije, računalniške in biro opreme, sta 7. januarja 2003 napovedali združitev. Vodilni obeh podjetji združita v eno samo korporacijo Konica Minolta Holdings, inc.

Danes osnovni program Konice Minolte zajema digitalne ČB/ barvne fotokopirne aparate, multifunkcijske ČB/ barvne aprate, tiskalnike, telefakse, planetarije, ter različne optične merilne inštrumente.

Vzdrževanje in servisiranje naših aparatov je znano kot visoko kvalitetno, cenovno ugodno, hitro in prijazno do uporabnika. Vse to zagotavlja brezhibno delovanje, predvsem pa Vaše zadovoljstvo pri uporabi.

Vabimo Vas, da se tudi Vi pridružite naši Konica Minolta družini.
Zemanta, d.o.o.
Celovška 32, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Email: info@zemanta.com

Zemanta se ukvarja z inovativnimi pristopi k upravljanju in povezovanju spletnih vsebin, analizi besedila in iskanja znanju v njih. Glavni produkt podjetja je platforma za pospeševanje ustvarjanja spletnih vsebin, katere del je tudi orodje za odkrivanje in priporočanja sorodnih vsebin za pisce spletnih dnevnikov (blogerje). Orodje piscem priporoča relevantne in zaupanja vredne vsebine, ki jih lahko vključijo v svoje spletne zapise.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 620 34 01
Fax: +386 (0)1 620 34 09
Email: info@tp-lj.si

Tehnološki park Ljubljana, ustanovljen leta 1996, je organizacija, ki predstavlja podporno in stimulativno poslovno okolje najvišje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva.

Z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture, storitev in promocije, motivira tehnološki podjetniški potencial v regiji ter pomaga pri realizaciji podjetniških pobud z visoko vsebnostjo znanja in tržnim potencialom. Hkrati omogoča vzpostavljanje povezav in sinergij z domačim in tujim razvojnim, raziskovalnim ter tržnim okoljem.

Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša.

Tehnološki park Ljubljana namreč podjetjem poleg ugleda, prestiža in kredibilnosti, nudi celovito podjetniško podporo. Ta zajema preverjanje poslovnih pobud, pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, poslovno in tehnološko svetovanje ter mentorstvo, pa tudi iskanje poslovnih in strateških partnerjev. Članom hkrati omogoča povezovanje s finančnimi in naložbenimi institucijami, raziskovalnimi inštituti ter industrijo, jih izobražuje in usposablja, ter zagotavlja sodobno tehnično in infrastrukturno podporo.
Akers valji ravne d.o.o.
Koroska c. 14, 2390 Ravne na Koroskem, Slovenija
Tel: +386 2 87 07 846
Fax: +386 2 87 07 851
Email: sales@akersrolls.com

Proizvodnja valjev za hladno valjanje se je na Ravnah začela razvijati pred več kot 40 leti predvsem zaradi potreb domačih proizvajalcev hladno valjanih trakov.

Družba Åkers valji Ravne, d.o.o. je bila ustanovljena novembra 2002. Je del skupine ǺKERS GROUP katere večinski lastnik je od leta 2008 družba ALTOR (85%) in STC INTERFINANCE (15%). Direktor družbe je Miran Rebernik.

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja valjev.
Proizvodni program obsega:
• proizvodnjo valjev za več valjčno ogrodje
• proizvodnjo površinsko kaljenih valjev

V Åkers valji Ravne izdelujemo valje za hladno valjanje pločevine.

Valje izdelane pri nas delimo na:
• polno kaljene (Sendzimir in Sundvig večvaljčni ogrodji) ter
• površinsko kaljene (2Hi, 4Hi in 6Hi ogrodja, tandem proga-kontinuirna proga sestavljena iz več zaporednih duo oz. kvatro ogrodij).

Sistem vodenja kakovosti je skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.
Genis d.o.o.
Likozarjeva 1 A, 4000 Kranj, Slovenija
Tel: +386 (0)4 25 19 300
Fax: +386 (0)4 25 19 315
Email: info@genis.si

Zavezani vrhunskim informacijskim rešitvam

Genis, d. o. o. je neodvisno svetovalno podjetje na področju graditve in prenovitve informacijskih sistemov. Pri svojem delu ves čas zasledujemo zadnje smernice informacijske tehnologije in mnogo vlagamo v razvoj in izobraževanje.

Genis svojim partnerjem zagotavlja vrhunske storitve in informacijske rešitve za podporo pri optimizaciji poslovanja ter uvajanju novih poslovnih in vodstvenih modelov. Danes je podjetje vodilni razvijalec kritičnih poslovnih aplikacij po naročilu in celovitih dokumentnih informacijskih sistemov s podporo delovnim postopkom za izboljšanje poslovanja v zasebnih in javnih organizacijah na področju proizvodnje, trgovine, distribucije, založništva, zdravstva, financ, naložb, javnih storitev in državne uprave. Genis z inovativnimi rešitvami na osnovi interoperabilnih povezovalnih pristopov SOA, sodobnih delovnih mest ter storitev programske opreme velikim in srednjim podjetjem ter javnim upravam omogoča preskok pri zniževanju stroškov poslovanja ter izboljšanju produktivnosti, kakovosti in dodani vrednosti.
INVOP inženirsko vodenje projektov Ljubljana d.o.o.
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 436 13 13

VR-ELEKTRONIKA d.o.o.
OIC Vrhnika, Pod Hruševco 48F, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 750 24 35
STA Ljubljana
Ajdovšcina 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 080 47 42
Email: info@staljubljana.com

STA Ljubljana, potovalna agencija, ki je predvsem med mladimi dobro poznana kot specialist za individualna potovanja, letalske vozovnice ter delo in prakso v tujini za študente, spada v mrežo STA Travel, ki ima poslovalnice po vsem svetu, zato se lahko naše stranke nanje obrnejo tako rekoč v vsakem večjem mestu v številnih državah sveta.

Agencija slovi po tem, da tako starejšim kot predvsem mladim [do 26 let in študentom do 34 let] ponuja ugodne cene letalskih vozovnic za različne svetovne destinacije, ki veljajo do 12 mesecev. Agencija je po svetu znana po fleksibilni in cenovno ugodnejši možnosti spremembe datuma leta zadnji hip, ugodnih cenah sestavljenih letalskih vozovnic in možnostih t. i. open-jaw letalskih kart, kjer se med različnimi mesti na poti popotnik premika sam in nato nadaljuje pot z drugega letališca. Poleg letalskih kart ponuja še prenočišča po vsem svetu, avanturistična potovanja STAdventures, popotniško opremo, izdelajo pa ti tudi študentsko izkaznico ISIC, ki je priznana po celem svetu in ti omogoca številne ugodnosti doma in v tujini. Ponudbo lahko preveriš na spletni strani www.staljubljana.com.
Dhimahi d.o.o.
Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 0386 (0)5 90 73 500
Email: business@dhimahi.com
Pulmodata
Preserska 4, 1235 Radomlje, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 72 39 511
Email: info@pulmodata.si
Alpineon razvoj in raziskave, d.o.o.
Ulica Iga Grudna 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 423 94 40
Email: info@alpineon.si
PZS-Popotniško združenje Slovenije
Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 2 234 21 37
Email: info@youth-hostel.si
Matjaž Gojak s.p. - INIS
Ulica: /
Telefon: /
Email: /
ADRIATIC SLOVENICA d.d.
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Slovenija
Telefon: ++386 5 66 43 100
Email: info@adriatic-slovenica.si
SIQ Ljubljana
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Zastopnik: Igor Likar
ID za DDV: SI23509678
Email: info@siq.si
Slikopleskarstvo Pirc d.o.o.
Stegne 11, 1251 Moravče, Slovenija
Telefon: 041 647 602
VINI d.o.o.
Stari trg 37, 8230 Mokronog, Slovenija
Zastopnik: Vinko KOS
ID za DDV: SI85893331
Telefon: +386 (0)7 34 99 226
Email: info@vini.si
Optilab d.o.o., informacijske tehnologije in poslovne storitve
Župančičeva 8 5270 Ajdovščina, Slovenija
ID za DDV: SI57386307
Telefon: +386 1 241 98 86
Email: info@optilab.net
VIBACOM, hiša poslovnih rešitev d.o.o.
Ulica na Grad 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
ID za DDV: SI39273849
Telefon: +386 (0)1 5174128
Email: info@vibracom.si
Arctur d.o.o.
Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Telefon: +386 (0)5 302 9070
Email: info@arctur.si